CỬA NƯỚC RA ACRYLIC CHO HỆ THỐNG LỌC BỂ CÁ 25MM – SANKING

40.000

Cửa nước ra Acrylic là sản phẩm được gắn vào bể để nước thoát ra từ hệ thống kĩ thuật

Placeholder
CỬA NƯỚC RA ACRYLIC CHO HỆ THỐNG LỌC BỂ CÁ 25MM – SANKING