NỐI CHUYỂN BẬC PVC 32MM/25MM – SANKING

20.000

Nối chuyển bậc nhẹ hơn ống thép 5 lần, bền với Axit, muối, dầu khoáng.

Placeholder
NỐI CHUYỂN BẬC PVC 32MM/25MM – SANKING