NỐI CHUYỂN BẬC PVC 25MM/20MM – SANKING

15.000

Nối chuyển bậc nhẹ hơn ống thép 5 lần, bền với Axit, muối, dầu khoáng.

Placeholder
NỐI CHUYỂN BẬC PVC 25MM/20MM – SANKING