NỐI CHUYỂN BẬC PVC 40MM/32MM – SANKING

30.000

Nối chuyển bậc nhẹ hơn ống thép 5 lần, bền với Axit, muối, dầu khoáng.

Placeholder
NỐI CHUYỂN BẬC PVC 40MM/32MM – SANKING