VAN BI RẮC CO PVC CAO CẤP CHO BỂ CÁ CẢNH BIỂN 20MM – SANKING

169.000

Van bi rắc co PVC là sản phẩm van có thể nối nhanh với ống nhựa PVC và các thiết bị khác dùng để khóa trên đường dẫn nước (hoặc hơi), là một cách đơn giản để bắt đầu hoặc ngừng dòng chảy trong hệ thống.

Placeholder
VAN BI RẮC CO PVC CAO CẤP CHO BỂ CÁ CẢNH BIỂN 20MM – SANKING