ĐÁ SỐNG LIFEROCK BELIZE BRANCH 9KG – CARIBSEA

1.400.000

Đá sống LIFEROCK Belize Branch được làm từ thành phần aragonit tự nhiên.

Cho phép đặt hàng trước

ĐÁ SỐNG LIFEROC BELIZE BRANCH 9kg - CARIBSEA
ĐÁ SỐNG LIFEROCK BELIZE BRANCH 9KG – CARIBSEA

Available on backorder