ĐÁ SỐNG LIFEROCK ORIGINAL 18KG – CARIBSEA

5.725.000

Đá sống LIFEROCK™ Original 40 lb được làm từ thành phần aragonit tự nhiên, không có chất bảo quản

Cho phép đặt hàng trước

ĐÁ SỐNG LIFEROCK ORIGINAL 18KG – CARIBSEA
ĐÁ SỐNG LIFEROCK ORIGINAL 18KG – CARIBSEA

Available on backorder