KORALLEN ZUCHT AMINO ACID LPS 100ML

550.000

Amino Acid LPS là thức ăn san hô chất lượng cao, đặc biệt đối với san hô polyp lớn ( LPS ) và san hô mềm như Cynarina, Blastomussa, Welsophyllia, Symphyllia, Musidae, Fungia, Heliofungia, Catalaphyllia…

  • Liều dùng: Sử dụng 1 giọt Amino Acid LPS 100ml cho mỗi 200 L (27 US Gal) nước mỗi ngày.
Thức ăn san hô LPS Korallen Zucht Zeovit Amino Acid LPS 100ml
KORALLEN ZUCHT AMINO ACID LPS 100ML