KORALLEN ZUCHT POHL’S CORAL VITALIZER 10ML

290.000

Coral Vitalizer được sử dụng làm nguồn thức ăn cho cả san hô SPS, mềm và LPS. Giúp san hô luôn mở rộng polyp, tăng trưởng và có màu sắc rực rỡ, tươi sáng

Không làm tăng nồng độ phốt phát và nitrat.

  • Liều dùng: Sử dụng 1-3 giọt Coral Vitalizer 10ml cho mỗi 100 L (27 US Gal) nước mỗi ngày phụ thuộc vào số lượng và mức hấp thụ dinh dưỡng của san hô trong bể.

Cho phép đặt hàng trước

Thức ăn san hô Zeovit Korallen Zucht Coral Vitalizer 10ml
KORALLEN ZUCHT POHL’S CORAL VITALIZER 10ML

Available on backorder