KORALLEN ZUCHT CORAL SYSTEM COMPONENT 2 250ML

460.000

Kollaren Zucht Coral System Component 2 250ml: chứa – Natri, Boron, Brom, Strontium, Flourine. Sản phẩm giúp tăng cường khả năng phát triển, thúc đẩy sự lan chân nhanh hơn và  cải thiện độ mở rộng của polyp san hô. Đồng thời cải thiện màu sắc rực rỡ của san hô, đặc biệt là màu đỏ, màu hồng và màu tím ở san hô SPS.

  • Liều dùng: Sử dụng 5 ml Coral System Component 2 250ml cho mỗi 100 L (25 US Gal) nước 1 tuần 1 lần
  • Có thể sử dụng kết hợp cùng Coral Snow / Coral Snow Plus để tăng hiệu quả.
Vi lượng bổ sung Zeo tăng màu đỏ,hồng,tím cho san hô Korallen ZUcht Zeovit Coral System Component 2 250ml
KORALLEN ZUCHT CORAL SYSTEM COMPONENT 2 250ML