LÒ ĐỰNG VẬT LIỆU LỌC AE-FR60 – AQUA EXCEL

1.750.000

  • Kích cỡ: 190x455mm
  • Đường kính: Φ150mm
  • Dùng cho bể khoảng 1000 lít

Cho phép đặt hàng trước

AE FR-60 - Aqua Excel
LÒ ĐỰNG VẬT LIỆU LỌC AE-FR60 – AQUA EXCEL

Available on backorder