LÒ ĐỰNG VẬT LIỆU LỌC AE-FR80 – AQUA EXCEL

2.000.000

  • Kích cỡ: 238x459mm
  • Đường kính: Φ150mm
  • Dùng cho bể khoảng 2000 lít

Cho phép đặt hàng trước

AE FR-80 - Aqua Excel
LÒ ĐỰNG VẬT LIỆU LỌC AE-FR80 – AQUA EXCEL

Available on backorder