MUỐI AF SEA SALT 7,5KG – AQUAFOREST

580.000

AF Sea Salt 7,5Kg là muối biển tổng hợp hoàn toàn được tạo ra cho san hô nuôi cấy. Công thức được nghiên cứu để tạo điều kiện tốt nhất cho sinh vật biển. Các vi chất dinh dưỡng và các chất dinh dưỡng đa lượng có trong công thức đáp ứng nhu cầu của san hô cho sự tăng trưởng và sắc tố thích hợp. 

Thông số môi trường bể :

 • 24 ° C 75,2 ° F
 • Cl 19000-19500 mg / I
 • Na 9720-11880 mg / l
 • Mg 1300-1360 mg / l
 • S 810-990 mg / I
 • Ca 410-430 mg /
 • K 360-380 mg / l
 • F 1,2-1,3 mg /l
 • B 4,05 5,0 mg / l
 • Sr 7,2-8,8 mg / I
 • dKH 7,4-8,2
AF Sea Salt 7,5Kg là muối biển tổng hợp hoàn toàn được tạo ra cho san hô nuôi cấy. Công thức được nghiên cứu để tạo điều kiện tốt nhất cho sinh vật biển. Các vi chất dinh dưỡng và các chất dinh dưỡng đa lượng có trong công thức đáp ứng nhu cầu của san hô cho sự tăng trưởng và sắc tố thích hợp. 
MUỐI AF SEA SALT 7,5KG – AQUAFOREST