REDSEA AIPTASIA–X 60ML – THUỐC DIỆT QUỲ CHÂN NGỖNG

420.000

Aiptasia-X là một hỗn hợp kết dính dày, dễ dàng được tiêm gần  miệng của hải quỳ và kích thích hải quỳ ăn chúng mà không khiến nó bị tan ra.

  • Một ống tiêm với hai đầu bơm thuốc ( thẳng và góc ), cho phép điều trị ngay cả những loại hải quỳ không thể tiếp cận nhất.
  • Một lọ thuốc 60ml tiêu diệt được khoảng 100 con hải quỳ.
Aiptasia-X là một hỗn hợp kết dính dày, dễ dàng được tiêm gần  miệng của hải quỳ và kích thích hải quỳ ăn chúng mà không khiến nó bị tan ra. Một ống tiêm với hai đầu bơm thuốc ( thẳng và góc ), cho phép điều trị ngay cả những loại hải quỳ không thể tiếp cận nhất. Một lọ thuốc 60ml tiêu diệt được khoảng 100 con hải quỳ.
REDSEA AIPTASIA–X 60ML – THUỐC DIỆT QUỲ CHÂN NGỖNG