THUỐC THỬ CHO MÁY ĐO MAGIE TRONG NƯỚC MẶN HI738-25 (25 LẦN ĐO) – HANNA INSTRUMENTS

495.000

  • Thuốc thử để xác định magie trong nước mặn
  • Thang đo từ 1000 đến 1800 mg/L (ppm) magie
  • Hạn sử dụng ít nhất 1 năm
  • Dùng cho checker đo magie nước mặn HI783
Thuốc thử HI783-25 (OD-Aqua)
THUỐC THỬ CHO MÁY ĐO MAGIE TRONG NƯỚC MẶN HI738-25 (25 LẦN ĐO) – HANNA INSTRUMENTS