THUỐC THỬ CHO MÁY ĐO PHOTPHO TRONG NƯỚC MẶN HI736-25 (25 LẦN ĐO) – HANNA INSTRUMENTS

235.000

  • Là thuốc thử để xác định nồng độ photpho trong nước mặn
  • Sử dụng cùng với máy đo photpho HI736
  • Hạn sử dụng ít nhất 1.5 năm
  • Dễ sử dụng với 1 gói cho 1 lần đo
  • 1 hộp có 25 gói tương ứng 25 lần đo
Thuốc thử HI736-25 (OD-Aqua)
THUỐC THỬ CHO MÁY ĐO PHOTPHO TRONG NƯỚC MẶN HI736-25 (25 LẦN ĐO) – HANNA INSTRUMENTS