THUỐC THỬ CHO MÁY ĐO PHOTPHAT TRONG NƯỚC MẶN HI774-25 (25 LẦN ĐO) – HANNA INSTRUMENTS

235.000

  • Là thuốc thử để xác định nồng độ photphat trong nước mặn
  • Hạn sử dụng ít nhất 1.5 năm
  • 25 gói chia sẵn cho 25 lần đo dễ sử dụng
  • Sử dụng cho máy đo: Checker HI774 / HI83300, HI83303, HI83399
Thuốc thử HI774-25 (OD-Aqua)
THUỐC THỬ CHO MÁY ĐO PHOTPHAT TRONG NƯỚC MẶN HI774-25 (25 LẦN ĐO) – HANNA INSTRUMENTS