TROPIC MARIN ELIMI-AIPTAS 50ML – THUỐC DIỆT QUỲ CHÂN NGỖNG AIPTASIA

450.000

  •  Ngăn ngừa hải quỳ Aiptasia và các loài cnidarian có hại khác
  • Tác dụng nhanh chóng và an toàn.
  • Dễ sử dụng với ống tiêm kèm theo.
  • Không ảnh hưởng đến chất lượng nước
THUỐC DIỆT QUỲ CHÂN NGỖNG ELIMI-AIPTAS - TROPIC MARIN
TROPIC MARIN ELIMI-AIPTAS 50ML – THUỐC DIỆT QUỲ CHÂN NGỖNG AIPTASIA