AF BIO SAND 7,5KG – AQUAFOREST

690.000

Aquaforest AF Bio Sand là cát trắng tự nhiên có nguồn gốc từ các trầm tích chất lượng cao nhất.

Việc sử dụng AF Bio Sand cực kỳ dễ dàng cho phép chuẩn bị cát  để ngay lập tức có thể sử dụng trong bể cá cảnh biển. Do phạm phản ứng tác dụng cực kì nhanh chóng, AF Bio Sand cũng sẽ hoạt động hoàn hảo để sử dụng cho các bể san hô lâu năm.

Kích thước hạt của cát AF Bio Sand là 0,5-1,5 mm.

Bio Sand 7,5kg - Aquaforest
AF BIO SAND 7,5KG – AQUAFOREST