TROPIC MARIN NP-BACTO PELLETS 1000ML

1.090.000

Tropic Marin NP BACTO PELLETS là vật liệu lọc dễ sử dụng để loại bỏ nitrat và phốt phát hiệu quả.

Liều dùng:

Bắt đầu với 50 ml NP-BACTO PELLETS cho mỗi 100L nước bể cá. Gấp đôi liều lượng sau bốn tuần nếu cần thiết nhưng KHÔNG VƯỢT QUÁ 200 ml NP-BACTO BACTO PPELLETS trên 100 lít nước.

Cho phép đặt hàng trước

Tropic Marin NP-Bacto-Pellets 1000ml - Vật liệu khử NO3 PO4 TM cho bể san hô
TROPIC MARIN NP-BACTO PELLETS 1000ML

Available on backorder