TROPIC MARIN NP-BACTO-PELLETS 500ML

690.000

Tropic Marin NP-BACTO-PELLETS là vật liệu lọc dễ sử dụng để loại bỏ nitrat và phốt phát hiệu quả.

Liều dùng:

Bắt đầu với 50 ml NP-BACTO-PELLETS cho mỗi 100L nước bể cá. Gấp đôi liều lượng sau bốn tuần nếu cần thiết nhưng KHÔNG VƯỢT QUÁ 200 ml NP-BACTO-PELLETS trên 100 lít nước.

Tropic Marin NP-Bacto-Pellets 500ml - Vật liệu khử NO3 PO4 TM cho bể san hô
TROPIC MARIN NP-BACTO-PELLETS 500ML