TROPIC MARIN ELIMI – PHOS LONGLIFE 200G

770.000

ELIMI – PHOS Longlife 200g dạng hạt đặc biệt có khả năng hấp phụ lâu dài để loại bỏ phốt phát bền vững trong bể cá cảnh biển.

Liều dùng:

  • Hãy bắt đầu với 100g ELIMI – PHOS cho 500 lít đặt ở nơi lưu thông nước mạnh.
  • Sau đó tăng từ từ đến mức tối đa: 100g ELIMI – PHOS cho 200 lít nước

Cho phép đặt hàng trước

Tropic Marin Elimi Phos-Longlife 200g - Vật liệu hạt khử PO4 TM cho bể san h
TROPIC MARIN ELIMI – PHOS LONGLIFE 200G

Available on backorder