AF MICRO E 10ML – AQUAFOREST

250.000

  • Bổ sung các kim loại nặng tập trung – mangan, vanadi, kẽm, niken, sắt, crom, coban và đồng. Hỗn hợp các nguyên tố vi lượng cần thiết cho tất cả các sinh vật biển.
  • Tỷ lệ được kiêm tra cẩn thận cho điều kiện tối ưu.

Liều dùng : Sử dụng 1 giọt AF Micro E mỗi 100l (27 gal Mỹ) hàng ngày.

Aquaforest - Vi lượng bổ sung cho bể san hô AF Micro E 10ml
AF MICRO E 10ML – AQUAFOREST