HÓA CHẤT BỔ SUNG DƯỠNG CHẤT CORAL COLOR INTENSE H 250ML – CONTINUUM AQUATICS

COLOR INTENSE H cung cấp các halogen trong một hệ thống giải phóng theo thời gian: iốt, brom và flo, được yêu cầu bởi các phytopigments cung cấp màu sắc trong san hô.