HÓA CHẤT BỔ SUNG IOD REEF BASIS IODIDE LIQUID 500ML – CONTINUUM AQUATICS

Reef Basis Iodide là hóa chất bổ sung iod dạng nước an toàn ổn định, được thiết kế để nuôi dưỡng các sinh vật có nhu cầu bổ sung iốt.