KORALLEN ZUCHT AMINO ACID LPS 10ML

290.000

Amino Acid LPS là thức ăn san hô chất lượng cao, đặc biệt đối với san hô polyp lớn ( LPS ) và san hô mềm như Cynarina, Blastomussa, Welsophyllia, Symphyllia, Musidae, Fungia, Heliofungia, Catalaphyllia…

  • Liều dùng: Sử dụng 1 giọt Amino Acid LPS 10ml cho mỗi 200 L (27 US Gal) nước mỗi ngày.

Cho phép đặt hàng trước

Thức ăn san hô LPS Korallen Zucht Zeovit Amino Acid LPS 10ml
KORALLEN ZUCHT AMINO ACID LPS 10ML

Available on backorder