KORALLEN ZUCHT CALCIUM PLUS CONCENTRATE 1L

520.000

KZ Calcium Plus 1L là dung dịch đặc biệt để nâng cao hoặc duy trì mức canxi trong tất cả các bể cá cảnh biển và san hô đã được Korallen Zucht nghiên cứu và thử nghiệm để đảm bảo nó mang lại kết quả tốt nhất.

  • Liều dùng: Sử dụng tối đa 1 ml Calcium Plus Concentrate 1L cho mỗi 100 L (27 US Gal) nước mỗi ngày
  • Sử dụng kết hợp đồng thời với Test nồng độ Canxi định kỳ để giữ chỉ số nồng độ Canxi mong muốn ổn định
  • Nồng độ Canxi khuyến nghị cho bể san hô là từ 380-420 ppm

Cho phép đặt hàng trước

Dung dịch bổ sung Canxi cho bể san hô ZEOvit Korallen Zucht Calcium Plus Concentrate 1L
KORALLEN ZUCHT CALCIUM PLUS CONCENTRATE 1L

Available on backorder