KORALLEN ZUCHT CORAL SNOW PLUS 100ML

575.000

Coral Snow Plus 100ml là phiên bản nâng cấp của Coral Snow nhưng hiệu quả hơn và đồng thời giúp giảm lượng Phosphate (PO4) trong bể san hô đơn giản, dễ dàng và giúp giữ cho PO4 ổn định ở mức thấp mà không bị lên xuống.

  • Liều dùng: Sử dụng 1ml Coral Snow Plus 100ml cho mỗi 100 L (27 US Gal) nước 1 – 2 lần / 1 tuần
  • Đổ hỗn hợp vào nơi có dòng chảy mạnh nhất của bể
Korallen Zucht ZEOvit Coral Snow Plus 100ml
KORALLEN ZUCHT CORAL SNOW PLUS 100ML