THỨC ĂN VI SINH KORALLEN ZUCHT ZEOSTART 3 250ML

950.000

ZEOStart 3 đã được phát triển cho những người chơi cá cảnh biển muốn có thông số sinh học tối ưu cho bể cá của họ trong hệ thống Zeovit System của Kz. Nó thúc đẩy sự sinh sản của tất cả các vi khuẩn nitrat hóa trong bể.

  • Liều dùng: Sử dụng 2ml ZEOStart 3 cho mỗi 1000 L nước hàng ngày.
ZEOStart 3 đã được phát triển cho những người chơi cá cảnh biển muốn có thông số sinh học tối ưu cho bể cá của họ trong hệ thống Zeovit System của Kz. Nó thúc đẩy sự sinh sản của tất cả các vi khuẩn nitrat hóa trong bể. Liều dùng: Sử dụng 2ml ZEOStart 3 cho mỗi 1000 L nước hàng ngày.
THỨC ĂN VI SINH KORALLEN ZUCHT ZEOSTART 3 250ML