KORALLEN ZUCHT MAGNESIUM COMPLEX 500ML

680.000

KZ Magnesium Complex là dung dịch đặc biệt để nâng cao hoặc duy trì nồng độ Magie (Mg) trong tất cả các bể cá cảnh biển và san hô đã được Korallen Zucht nghiên cứu và thử nghiệm để đảm bảo nó mang lại kết quả tốt nhất.

  • Liều dùng: Sử dụng tối đa 1.5 ml Magnesium Complex 500ml cho mỗi 100 L (27 US Gal) nước mỗi ngày
  • Sử dụng kết hợp đồng thời với Test nồng độ Mg định kỳ để giữ chỉ số nồng độ Magie mong muốn ổn định
  • Nồng độ KH khuyến nghị cho bể san hô là từ 1250-1300 ppm khi sử dụng hệ thống ZEOvit

Cho phép đặt hàng trước

Dung dịch bổ sung Mg cho bể san hô ZEOvit Korallen Zucht Magnesium Complex 500ml
KORALLEN ZUCHT MAGNESIUM COMPLEX 500ML

Available on backorder