KORALLEN ZUCHT SPONGE POWER CONCENTRATE 100ML

1.390.000

KZ Sponge Power chứa nguồn thức ăn giúp tăng cường sự phát triển của các loài ăn lọc như bọt biển, nghêu, sò tridacna và hải tiêu. Sự tăng trưởng giúp các sinh vật này xử lý một lượng nước bể lớn hơn.

  • Liều dùng: Sử dụng 1 giọt KZ Sponge Power 100ml cho mỗi 100 L nước (27 US Gal) hàng ngày.
  • Với bể cá mới bắt đầu setup sử dụng 3ml cho mỗi 100L nước, dừng sử dụng trong 2 ngày(48h) kế tiếp sau đó quay trở về với liều dùng mặc định của NSX.

Cho phép đặt hàng trước

Thức ăn bổ sung cho vi sinh vật Korallen Zucht ZEOvit Sponge Power Concentrate 100ml
KORALLEN ZUCHT SPONGE POWER CONCENTRATE 100ML

Available on backorder