KORALLEN ZUCHT ZEOFOOD PLUS 50ML

410.000

ZEOfood Plus là một axit amin và phụ gia vitamin được thiết kế để cung cấp dinh dưỡng cho san hô và làm tăng quần thể vi khuẩn có lợi. ZEOfood Plus hoạt động tương tự như ZEOfood7 nhưng hiệu quả hơn nhiều là một trong “Big Four” (ZEOvit, ZEObak, ZEOfood, ZEOstart) cần thiết cho hệ thống dinh dưỡng cực thấp ZEOvit tiêu chuẩn.

  • Liều dùng: Tại tuần đầu tiên của mỗi tháng, sử dụng 6 giọt ZEOfood Plus 50ml cho 100L (27 US Gal) nước hàng ngày. Sau đó trong 3 tuần còn lại của tháng sử dụng với liều lượng 2 giọt cho mỗi 100L (27 US Gal) nước 3 lần / tuần.

Cho phép đặt hàng trước

Thức ăn dinh dưỡng san hô và vi sinh Zeo Korallen Zucht ZEOfood Plus 50ml
KORALLEN ZUCHT ZEOFOOD PLUS 50ML

Available on backorder