KORALLEN ZUCHT ZEOSPUR MACROELEMENTS 500ML

950.000

ZEOspur Macroelements được thiết kế để bổ sung liều lượng ZEOspur 2. Các nguyên tố chứa trong sản phẩm này bao gồm Lithium, Samarium, Vanadium, Palladium, Selenium, Yttrium, Ruthenium, Lanthanum, Cesium, Cerium, thiếc và Boron, cũng như những chất khác.

  • Liều dùng: Sử dụng 5ml ZEOspur Macroelements 500ml cho mỗi 100 L (27 US Gal) nước mỗi tuần
  • Nên bắt đầu với 50% liều lượng khuyến nghị, khoảng 0,5ml / 100 L / 8-10 ngày sau đó tăng dần cho tới khi đạt liều dùng phù hợp với bể san hô.

Cho phép đặt hàng trước

Vi lượng bổ sung Korallen Zucht Zeovit ZEOspur Macroelements 500ml
KORALLEN ZUCHT ZEOSPUR MACROELEMENTS 500ML

Available on backorder