KORALLEN ZUCHT POHL’S K-BALANCE 100ML

450.000

Pohl’s K-Balance là sản phẩm chứa nhiều muối kali cũng như các yếu tố quan trọng khác bổ sung cho bể cá cảnh biển và bể san hô sử dụng hệ thống ZEOvit

Tăng cường màu xanh lam / tím ở trai Tridacna và san hô SPS

  • Liều dùng: Sử dụng 1ml Pohl’s K-Balance 100ml cho mỗi 100 L (27 US Gal) nước mỗi ngày
  • Với bể cá cảnh biển mới sử dụng càng sớm càng tốt ngay khi san hô có biểu hiện phát triển (khoảng 1 tháng) với với liều dùng khuyến nghị tùy theo tình trạng màu sắc ở trên.

Cho phép đặt hàng trước

Vi lượng bổ sung Kali cho bể san hô Zeovit Korallen Zucht K-Balance 100ml
KORALLEN ZUCHT POHL’S K-BALANCE 100ML

Available on backorder