REDSEA FOUNDATION B ALKANILITY 1000ML – BỔ SUNG KH CHO BỂ SAN HÔ

540.000

Canxi, magiê, stronti và alkanility là những yếu tố nền tảng cơ bản của bộ xương san hô.

Tất cả các yếu tố này cần phải có sẵn và có tỷ lệ cân bằng đảm bảo cho tăng trưởng phát triển của san hô được ổn định .

 

Cho phép đặt hàng trước

Canxi, magiê, stronti và alkanility là những yếu tố nền tảng cơ bản của bộ xương san hô. Tất cả các yếu tố này cần phải có sẵn và có tỷ lệ cân bằng đảm bảo cho tăng trưởng phát triển của san hô được ổn định .
REDSEA FOUNDATION B ALKANILITY 1000ML – BỔ SUNG KH CHO BỂ SAN HÔ

Available on backorder