RUIFINE REEF SALT PURE 6,6KG

350.000

Ruifine Reef Salt Pure là hỗn hợp muối hoàn hảo dành cho san hô LPS được làm bằng hóa chất chất lượng cao sử dụng quy trình sấy và nghiền ở cấp độ phòng thí nghiệm để đảm bảo muối mịn và khô trong quá trình thu mua và triển khai sản xuất được kiểm soát chặt chẽ.

Ruifine Reef Salt Pure là hỗn hợp muối hoàn hảo dành cho san hô LPS được làm bằng hóa chất chất lượng cao sử dụng quy trình sấy và nghiền ở cấp độ phòng thí nghiệm để đảm bảo muối mịn và khô trong quá trình thu mua và triển khai sản xuất được kiểm soát chặt chẽ.
RUIFINE REEF SALT PURE 6,6KG