BỘ ĐO NỒNG ĐỘ STRONTI CHO BỂ CÁ CẢNH BIỂN SALIFERT STRONTIUM TEST KIT

Salifert Strontium Test Kit được nhiều người chơi bể san hô tin cậy sử dụng trong nhiều năm. Bộ test bao gồm các hướng dẫn dễ làm theo và cho kết quả đọc được đơn giản, chính xác. Bộ dụng cụ kiểm tra Salifert cũng là loaị test được sử dụng với chi phí/lần test rẻ nhất