THỨC ĂN SAN HÔ CONTINUUM CHROMA BLAST 250ML

Continuum Chroma Blast là một tổ hợp thực vật phù du tăng cường màu sắc đa dạng được thiết kế cho san hô sống và bể nuôi trong rạn san hô để tăng cường màu sắc của san hô.