TROPIC MARIN NP-BACTO-BALANCE 200ML

370.000

Hướng dẫn sử dụng

  • Liều lượng NP-BACTO-BALANCE sẽ phụ thuộc vào độ tuổi của bể cá.
  • Từ 0-1 tuổi : không vượt quá 0,25 ml cho mỗi 100 L nước bể cá.
  • Bể trung bình từ 1-2 tuổi liều lượng lên tới 0,5 ml cho mỗi 100L nước bể cá.
  • Đối với bể trưởng thành > 2 tuổi từ 0,5 đến 1 ml cho mỗi 100L nước bể cá

Chú ý: Nên sử dụng hàng ngày cho bể cá, liều lượng không được vượt quá 1ml/ 100L nước bể cá. Đây là những hướng dẫn gần đúng, trong các trường hợp riêng, phép đo phụ thuộc vào độ ổn định của bể.

Cho phép đặt hàng trước

Tropic Marin NP-Bacto-Balance 200ml - Giảm nồng độ NO3 PO4 trong bể cá cảnh biển và san hô
TROPIC MARIN NP-BACTO-BALANCE 200ML

Available on backorder