THỨC ĂN VI SINH CHO HỒ CÁ BIỂN PROBIBIO BIOPTIM – TUÝP LẺ

30.000

THỨC ĂN VI SINH CHO HỒ CÁ BIỂN PROBIBIO BIOPTIM 

  • Thức ăn vi sinh BIOPTIM cung cấp các vi chất dinh dưỡng và các nguyên tố vi lượng ( Amino Aicd , Enzymes , Natural Vitamin , Sulphur , Iron , Cobalt , Calcium , Magnesium , Manganese , Zinc , Molybdenum , Potassium ….) cần thiết cho môi trường sống trong hồ cá nước mặn
  • Giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất của các vi sinh sống , giúp khử Nitrate và Phosphate , phân hủy các chất hữu cơ
  • Sản phẩm nên kết hợp dùng chung với Biodigest để tăng tính hiệu quả .
Thức ăn vi sinh BIOPTIM cung cấp các vi chất dinh dưỡng và các nguyên tố vi lượng ( Amino Aicd , Enzymes , Natural Vitamin , Sulphur , Iron , Cobalt , Calcium , Magnesium , Manganese , Zinc , Molybdenum , Potassium ….) cần thiết cho môi trường sống trong hồ cá nước mặn BIOPTIM thúc đẩy quá trình trao đổi chất của các vi sinh sống , giúp khử Nitrate và Phosphate , phân hủy các chất hữu cơ BIOPTIM nên kết hợp dùng chung với Biodigest để tăng tính hiệu quả .
THỨC ĂN VI SINH CHO HỒ CÁ BIỂN PROBIBIO BIOPTIM – TUÝP LẺ