VI SINH CHO HỒ CÁ BIỂN CONTINUUM AQUATICS BACTER GEN MD 2L

Bacter Gen MD là một đột phá trong công nghệ nuôi cấy vi sinh vật và được thiết kế đặc biệt để xác định các quần thể vi hiếm khí trong các vùng ít oxy hòa tan