VI SINH CHO HỒ CÁ CẢNH BIỂN PRODIBIO BIODIGEST – TUÝP LẺ

30.000

Prodibio BIODIGEST là vi sinh tươi sống được đóng dưới dạng ống thuỷ tinh; dùng để bổ sung vi sinh cho cả hồ thuỷ sinh và hồ nước mặn.

Prodibio BIODIGEST là vi sinh tươi sống được đóng dưới dạng ống thuỷ tinh; dùng để bổ sung vi sinh cho cả hồ thuỷ sinh và hồ nước mặn.
VI SINH CHO HỒ CÁ CẢNH BIỂN PRODIBIO BIODIGEST – TUÝP LẺ