CÚT CHỮ T PVC CHO BỂ CÁ CẢNH 32MM – SANKING

54.000

Cút chữ T PVC là phụ kiện giúp chia hệ thống thành 3 hướng trên cùng 1 mặt phẳn

Placeholder
CÚT CHỮ T PVC CHO BỂ CÁ CẢNH 32MM – SANKING