KORALLEN ZUCHT CORAL SNOW 500ML

1.260.000

Coral Snow 500ml là một loại phương tiện lọc dạng chất lỏng giúp cân bằng chất lượng nước và xử lý các vấn đề không mong muốn như Slime Aglae hay Cyano

Coral Snow cũng như một chất hỗ trợ sinh học thứ cấp cho các yếu tố và dinh dưỡng khác của Korallen Zucht

  • Liều dùng: Sử dụng tối đa từ 1 – 4 ml Coral Snow 500ml vào nơi có dòng chảy mạnh của bể cho mỗi 100 L (27 US Gal) nước mỗi ngày

Cho phép đặt hàng trước

Korallen Zucht ZEOvit Coral Snow 250ml
KORALLEN ZUCHT CORAL SNOW 500ML

Available on backorder