KORALLEN ZUCHT VI SINH ZEOBAK 10ML

410.000

ZEObak chứa một số chủng vi khuẩn, dùng kết hợp với ZEO FoodZEOStart để xây dựng vi khuẩn sinh vật phù du – được hấp thụ bởi nhiều san hô. Sản phẩm chứa một số chủng vi khuẩn hình thành một chuỗi để giảm các chất không mong muốn.

  • Liều dùng: 1 giọt Zeobak 10ml cho mỗi 100 L nước (27 US Gal). Sử dụng 2-3 lần / tuần.
  • Nếu có thể, khi sử dụng ZEObak nên tắt máy Skimmer trong thời gian ngắn
ZEObak chứa một số chủng vi khuẩn, dùng kết hợp với ZEO Food và ZEOStart để xây dựng vi khuẩn sinh vật phù du - được hấp thụ bởi nhiều san hô. Sản phẩm chứa một số chủng vi khuẩn hình thành một chuỗi để giảm các chất không mong muốn. Liều dùng: 1 giọt Zeobak 10ml cho mỗi 100 L nước (27 US Gal). Sử dụng 2-3 lần / tuần. Nếu có thể, khi sử dụng ZEObak nên tắt máy Skimmer trong thời gian ngắn
KORALLEN ZUCHT VI SINH ZEOBAK 10ML