KORALLEN ZUCHT CORAL SYSTEM COMPONENT 1 250ML

460.000

Kollaren Zucht Coral System Component 1 250ml: chứa – Niken, Mangan, Flo, Natri, Rubidium, Kẽm, Vanadi. Sản phẩm giúp tăng cường khả năng phát triển và độ mở rộng của polyp san hô. Đồng thời cải thiện màu sắc rực rỡ của san hô, đặc biệt là màu vàng, gold và màu xanh neon ở san hô SPS.

  • Liều dùng: Sử dụng 5 ml Coral System Component 1 250ml cho mỗi 100 L (25 US Gal) nước 1 tuần 1 lần
  • Có thể sử dụng kết hợp cùng Coral Snow / Coral Snow Plus để tăng hiệu quả.
Vi lượng bổ sung Zeo tăng màu vàng cho san hô Korallen ZUcht Zeovit Coral System Component 1 250ml
KORALLEN ZUCHT CORAL SYSTEM COMPONENT 1 250ML