KORALLEN ZUCHT CORAL SYSTEM COMPONENT 3 250ML

460.000

Kollaren Zucht Coral System Component 3 250ml: chứa – Axit Amin và các nguyên tố hữu cơ giúp tạo điều kiện cho các chức năng sinh học, tăng cường khả năng tăng trưởng và phát triển, cải thiện độ mở rộng của polyp san hô. Đồng thời cải thiện màu sắc rực rỡ tổng thể của các loại san hô, đặc biệt ở san hô SPS.

  • Liều dùng: Sử dụng 5 ml Coral System Component 3 250ml cho mỗi 100 L (25 US Gal) nước 1 tuần 1 lần
  • Có thể sử dụng kết hợp cùng Coral Snow / Coral Snow Plus để tăng hiệu quả.
Vi lượng và amino acids bổ sung Zeo tăng màu cho san hô Korallen ZUcht Zeovit Coral System Component 3 250ml
KORALLEN ZUCHT CORAL SYSTEM COMPONENT 3 250ML