REDSEA FOUNDATION C MAGNESIUM 1000ML – BỔ SUNG MAGIE CHO BỂ SAN HÔ

Magnesium rất quan trọng cho sự phát triển của các sinh vật biển động vật khác nhau và tảo Corallin.

Khi pha 1ml/ 100l nước sẽ tăng nồng độ Mg trong hồ cá biển lên 1ppm