REDSEA FOUNDATION C MAGNESIUM 500ML – BỔ SUNG MAGIE CHO BỂ SAN HÔ

360.000

Magnesium rất quan trọng cho sự phát triển của các sinh vật biển động vật khác nhau và tảo Corallin.

Khi pha 1ml/ 100l nước sẽ tăng nồng độ Mg trong hồ cá biển lên 1ppm

 

 

Cho phép đặt hàng trước

Magnesium rất quan trọng cho sự phát triển của các sinh vật biển động vật khác nhau và tảo Corallin. Khi pha 1ml/ 100l nước sẽ tăng nồng độ Mg trong hồ cá biển lên 1ppm
REDSEA FOUNDATION C MAGNESIUM 500ML – BỔ SUNG MAGIE CHO BỂ SAN HÔ

Available on backorder