VẬT LIỆU KHỬ PO4 ROWAPHOS 500ML – ROWA

790.000

  • Là vật liệu lọc loại bỏ PO4 hiệu quả.
  • Các hạt vật liệu nhỏ và mịn.
  • Sử dụng dễ dàng.
  • Loại bỏ SiO2 và các kim loại nặng trong nước.
  • Không thẩm thấu trở lại môi trường nước.

Cho phép đặt hàng trước

VẬT LIỆU KHỬ PO4 ROWAPHOS 500ML - ROWA
VẬT LIỆU KHỬ PO4 ROWAPHOS 500ML – ROWA

Available on backorder